Ishockeyn fostrar snusare

Snus är vanligare inom ishockeyn än inom många andra idrotter. Detta medför att fler unga killar som spelar ishockey också börjar snusa, om man jämför med andra sporter. Många börjar redan när de är 12 år gamla.

I en avhandling som tandhygienisten Margit Rolandsson lade fram vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg år 2005 visade hon att 40 % av hockeyspelarna i åldern 21-22 år snusade. Vad är det då som får dem att börja? Rolandsson hittade fem faktorer:

•    Snusande förebilder inom ishockeyn.
•    Den maskulina miljön.
•    Gemenskapskänslan.
•    Fysiska påfrestningar i träningen.
•    Psykisk press.

Snusandet förknippades av många spelare med avslappning och nedvarvning efter träningen: att gå in i omklädningsrummet och lägga in en prilla under överläppen.

Vad ska vi dra för slutsatser av detta? Snuset verkar ju inte varit ett hinder för Tre Kronors framgångar, men skulle Sverige ha blivit världsmästare fler gånger om färre snusade? Det är inte omöjligt. En annan tanke är naturligtvis att någonting i snuset verkar prestationshöjande, och att även utländska spelare kommer att ta efter detta.  Ingen av de som intervjuades i studien ville sluta snusa, och faktum är att snusande över huvud taget är vanligare inom idrotten än utanför. Detta gäller både killar och tjejer, i alla idrotter.